Coin Italian Silver

Naples (1/2)

 • #867558 Coin, ITALIAN STATES, NAPLES, Ferdinando IV, 120 Grana, 1796, Naples
 • Italy Italian States Naples 120 Grana 1856 Ferdinandvs II Silver V. Nice Coin
 • #841336 Coin, ITALIAN STATES, NAPLES, Joachim Murat, 2 Lire, 1813, VF, Silver
 • #907954 Coin, ITALIAN STATES, NAPLES, Ferdinando IV, 120 Grana, 1798, Naples
 • #483847 Coin, ITALIAN STATES, NAPLES, Ferdinando IV, 120 Grana, 1796
 • #876889 Coin, ITALIAN STATES, NAPLES, Francesco II, 120 Grana, 1859, Naples
 • #907954 Coin, ITALIAN STATES, NAPLES, Ferdinando IV, 120 Grana, 1798, Naples
 • #907953 Coin, ITALIAN STATES, NAPLES, Ferdinando IV, 120 Grana, 1805, Rare
 • #908043 Coin, ITALIAN STATES, NAPLES, Joseph Napoleon, 120 Grana, 1808, Naples
 • #908040 Coin, ITALIAN STATES, NAPLES, Joachim Murat, 5 Lire, 1813, Naples
 • Italy/italian States Naples 1846 120 Grana Silver Coin, Ngc Certified Au 58
 • #904129 Coin, ITALIAN STATES, NAPLES, Joachim Murat, 2 Lire, 1813, VF(20-25)
 • #907953 Coin, ITALIAN STATES, NAPLES, Ferdinando IV, 120 Grana, 1805, Rare, AU
 • #908041 Coin, ITALIAN STATES, NAPLES, Joachim Murat, 5 Lire, 1813, Naples
 • Italy/italian States Naples 1855 120 Grana Silver Coin Ngc Certified Au Details
 • #908042 Coin, ITALIAN STATES, NAPLES, Joachim Murat, 12 Carlini, 1809, Very
 • 1834 ITALY Italian States NAPLES SIC Ferdinand II Kingdom Silver Coin NGC i90967
 • 1856 Italian states Italy Naples & Sicily 120 Grana EF SILVER COIN
 • Better-Grade 1857 Silver 120 Grana Coin of Italian States Naples & Sicily. #38
 • #906806 Coin, ITALIAN STATES, NAPLES, Joachim Murat, Lira, 1813, AU, Silver
 • 1856 ITALY Italian States NAPLES Kingdom Silver Ferdinand II Coin NGC i76587
 • 1813 Five (5) Lire Italian States Naples & Sicilly Silver Coin